Image

Vefsíðan fyrirburar.is er ætluð fyrirburaforeldrum með börn á öllum aldri og er sérstaklega ætluð verðandi og nýbökuðum fyrirburaforeldrum. Markmiðið er að undirbúa foreldra undir fyrirburafæðingu, dvöl á nýburagjörgæsludeild og hjálpa þeim að takast á við aðstæðurnar.

Á vefsíðunni er fjallað um meðgönguna og helstu orsakir fyrirburafæðinga og greint frá ferlinu sem taki við ef fyrirburafæðing er yfirvofandi. Umfjöllun er um helstu vandamál sem fyrirburar eru líklegir að glíma við á nýburaskeiðinu.

Sagt er frá Vökudeild Barnaspítala Hringsins, birtar myndir af deildinni og helstu tækjum og búnaði sem fyrirburar geta þarfnast aðstoðar frá á deildinni og sagt frá virkni þeirra og tilgangi. Fjallað er um tilfinningar foreldra og foreldrahlutverkið á sjúkrahúsinu og foreldrum gefin ráð um umönnun fyrirbura, um heimförina af sjúkrahúsinu, fyrstu árin í lífi barnsins og framtíðarhorfur fyrirbura. Auk þess sem greint er frá helstu réttindum fyrirburaforeldra.

Á vefsíðunni er að auki hægt að finna tengla yfir á heimasíður fyrirbura, reynslusögur fyrirburaforeldra, upplýsingar um félag fyrirburaforelda og ýmsan fróðleik um fyrirbura