Meðferð lítilla fyrirbura á Vökudeild

Ingibjörg Georgsdóttur o.fl. (1) rannsökuðu meðferð lítilla fyrirbura með fæðingarþyngd undir 1000 g sem útskrifuðust af Vökudeild árin 1991 til 1995.

 

Þar kom fram að 34 af 35 glímdu við glærhimnusjúkdóm og voru börnin að meðaltali í 23 daga í öndunarvél og þurftu auka súrefni að meðaltali í 65 daga. Opin fósturæð kom í ljós hjá 46% barnanna og 63% glímdu við sýkingar sem kröfðust sýklameðferðar í æð. Upplýsingar fundust um ómskoðun á höfði hjá 91% barna og voru niðurstöður þeirra eðlilegar í 69% tilvika. Eitt barn greindist með heilablæðingu af annarri til þriðju gráðu og eitt með blæðingu af gráðu eitt. Ómrík svæði greindust hjá fimm börnum og voru seinni tíma rannsóknir eðlilegar hjá fjórum þeirra.

 

Heimildir:

  1. Ingibjörg Georgsdóttir, Evald Sæmundsen, Ingibjörg Símonardóttir, Jónas G. Halldórsson, Snæfríður Þ. Egilsson, Þóra Leósdóttir o.fl. (2003). Litlir fyrirburar á Íslandi. Heilsufar og þroski. Læknablaðið, 89, 575-581.

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.