Gula

Gula (e. jaundice) er mjög algeng meðal fyrirbura. Mjög ólíklegt er að barn með fæðingarþyngd undir 1000 g þurfi ekki á ljósameðferð að halda vegna gulu (1). Einkennin lýsa sér þannig að húð barnsins verður gulleit, minnir jafnvel á sólbrúnku og börnin fá gulan lit í augun. Nýburar eru með mikið magn rauðra blóðkorna í líkamanum. Þetta aukna blóð brotnar niður í gult efni sem nefnt er gallrauði (e. bilirubin) sem myndast við niðurbrot á blóðrauða. Þau efnahvörf í lifrinni sem þarf til að skila gallrauðanum út úr líkamanum eru lítið virk fyrstu dagana eftir fæðingu og þess vegna safnast gallrauðinn fyrir í líkamanum og veldur gulu.

 

Gulan er ekki hættuleg, sé hún meðhöndluð, en ef hún verður mikil getur hún verið það. Gula er greind með því að taka blóðprufu og mæla magn gallrauða í blóðinu. Eftir því sem barnið er minna og veikara, þeim mun fyrr er byrjað að veita meðferð við hækkun í gallrauða. Í langflestum tilfellum dugir ljósameðferð til meðhöndlunar gulu en annars verður að gefa barninu blóðgjöf með blóði sem inniheldur meiri gallrauða (2,3,4).

 

Heimildir:

  1. Papageorgiou, A., Pelausa, E. og Kovacs, L. (2005). The extremely low-birth-weight infant. Í M. G. MacDonald, M. M. K. Seshia og M. D. Mullett (Ritstj.), Avery‘s Neonatology (6. Útgáfa, bls. 460-485). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins (Rafræn útgáfa).
  2. Anna Sigríður Vernharðsdóttir. (2005). Nýburagula: hlutverk ljósmæðra við forvarnir, mat og meðferð. Ljósmæðrablaðið, 83, 28-34.
  3. Frank, C. G. og Frank, P. H. (2006). Jaundice. Í G. B. Merenstein og S. L. Gardner (Ritstj.), Handbook of Neonatal Intensive Care (6. útgáfa, bls. 548-568). St. Louise: Mosby.
  4. Kitchen, W. H., Ryan, M. M. Rickards, A. L. og Doyle, L. W. (1989). Fyrirburar: foreldrahandbók (Sigríður Sigurðardóttir þýddi). Reykjavík: Mál og menning (Upphaflega gefið út 1985).

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.