Leiðréttur aldur

Leiðréttur aldur er aldur barnsins miðað við áætlaðan fæðingardag. Barn sem er fætt eftir 32 vikur er fætt 8 vikum eða um 2 mánuðum fyrir tímann. Þegar 8 mánuðir eru liðnir frá fæðingu þess er það 8 mánaða en leiðréttur aldur þess er 6 mánaða (8 mánuðir – 2 mánuðir). Þetta er notað fyrstu 2-3 árin þegar þroski barnsins er metinn (1,2).

 

Ekki eru allir sammála um hvenær eigi að hætta að notast við leiðréttan aldur þegar þroski fyrirbura er metinn. Þegar barnið er orðið 3-5 ára skipta nokkrir mánuðir ekki miklu máli, þar sem ekki er mikill munur á að vera til dæmis 57 eða 60 mánaða í aldri. Rannsóknir á allt að 8½ ára gömlum fyrirburum hafa þó sýnt að það getur haft áhrif á niðurstöður meðaltala að notast við leiðréttan aldur barnanna í stað lífaldurs (3).

 

Heimildir:

  1. Gardner, S. L. og Johnson, J. L. (2006). Initial nursery care. Í G. B. Merenstein og S. L. Gardner (Ritstj.), Handbook of Neonatal Intensive Care (6. útgáfa, bls. 79-121). St. Louise: Mosby.
  2. Anna Björg Aradóttir, Sesselja Guðmundsdóttir og Geir Gunnlaugsson (Ritstj.). (2009). Ung- og smábarnavernd. Leiðbeiningar um heilsuvernd barna. (Rafræn útgáfa). Reykjavík: Landlæknisembættið. Sótt 13. ágúst 2009 af http://landlaeknir.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4138
  3. Allen, M. C., Donohue, P. A. og Porter, M. J. (2006). Follow-up of the neonatal intensive care unit infant. Í G. B. Merenstein og S. L. Gardner (Ritstj.), Handbook of Neonatal Intensive Care (6. útgáfa, bls.953-970). St. Louis: Mosby Elsevier.

Félagið

Félag fyrirburaforeldra var stofnað árið 2008.

Félagið er ætlað öllum fyrirburaforeldrum til að hittast og ræða saman og til að gæta hagsmuna fyrirbura og foreldra þeirra.

Væntanlegt er hér á vefinn upplýsingar um félagið og lög þess og hvað helst sé á dagskrá hjá félaginu hverju sinni.

Aðalfundur verður haldinn snemma árs og eru áhugasamir beðnir um að fylgjast auglýsingu hér á vefnum og á facebook síðu fyrirburaforeldra.

Um síðuna

Umsjónarmaður síðunnar er Drífa Baldursdóttir lýðheilsufræðingur og fyrirburamóðir. Hægt er að hafa samband í gegnum vefpóst á drifa@fyrirburar.is

Heimasíðan er unnin af Drífu Baldursdóttur fyrirburamóður. Sambýlismaður hennar Sveinbjörn Hafsteinsson og fyrirburamamman Baddý Sonja Breidert sáu um tæknilegu hliðina við uppsetningu heimasíðunnar.

Um verkefnið

Fræðsluefnið sem er á síðunni vann Drífa sem meistaraverkefni í Lýðheilsufræðum við Háskólann í Reykjavík árið 2009, undir leiðsögn dr. Geirs Gunnlaugssonar prófessors við skólann og með samvinnu við yfirmenn Vökudeildar Barnaspítala Hringsins, Þórð Þórkelsson yfirlækni og Ragnheiði Sigurðardóttur deildarstjóra.
Þróunarverkefnið um gerð vefsíðunnar fyrirburar.is hlaut styrk frá Nýsköpunarsjóði Námsmanna árið 2009.

Þessi heimasíða er tileinkuð Hildi Arneyju dóttur Drífu sem kom í heiminn 11 vikum of snemma, því án hennar innkomu í líf hennar hefði þetta verkefni aldrei orðið að veruleika.